Windkracht in Betuwe bundelen!

Burgers, gemeentes, provincie, grondeigenaren en windparkexploitanten staken de koppen bij elkaar. Waar in de Betuwe zijn plannen voor Windenergie en hoe kunnen oude denkpatronen (zonder inbreng van burgers bij planvorming) hierover worden gekanteld? Aanwezigen trokken de conclusie dat Kennisinstellingen en Financiers bij het volgende overleg moeten worden betrokken.