Warmte via houtsnippers

Gemeente Culemborg wil deelnemen aan een coöperatie biomassawaardeketen. De rol van de gemeente in de waardeketen is leverancier en eventueel transporteur van de houtsnippers.

Energiebedrijf Thermo Bello is sinds november 2014 bezig met de ontwikkeling van een project biomassawaardeketen. Doel is om met biomassakachels een aantal panden te verwarmen, in eerste instantie in Culemborg. De kachels worden gestookt op schone houtsnippers.

Een biomassawaardeketen levert een bijdrage aan klimaatdoelstellingen door het benutten van een hernieuwbare lokale grondstof (houtsnippers). Verder kan de keten een bijdrage leveren aan het duurzaam beheer van het landschap. Eigenaren van houtige elementen in het landschap (grienden, houtwallen) kunnen hun kosten reduceren of zelfs opbrengsten genereren met de verkoop van houtsnippers.