Verbindplekken

Verbindingsplekken zijn de plekken in Rivierenland waar mensen elkaar weer vinden en samen op een nieuwe manier aan de slag gaan. Een verandering start met sociale cohesie!