Beweging

Visie

Realisatie van een Nieuwe Economie in Rivierenland op het vlak van energie, vervoer, gezondheid, voedsel en leefomgeving.

Het ‘nieuwe’ is een kringloopeconomie waarbij verandering is van …… naar:

 • van consument naar prosument
 • van fossiel naar duurzaam
 • van hiërarchie naar coöperaties
 • geldstromen de Betuwe uit naar blijvend in de Betuwe
 • van werken voor één ‘sector’ naar samenwerken met alle belanghebbenden
 • van één waarde naar meerdere waarden
 • van ego naar eco

We zijn pas geslaagd als:
de huishoudens of bedrijven in de Betuwe daadwerkelijk een verlaging van kosten zien voor energie, vervoer, gezondheid, voedsel en wonen. Of als mensen zich lokaal betekenisvoller voelen (regie op eigen leven).

 

Passie

In een ‘Kwekerij’ gezamenlijk spelenderwijs ontdekken en leren om in openheid, eerlijkheid en vertrouwen een samenveld te creëren.

 

Missie

 • Inspireren, creëren, verbinden, versnellen, begeleiden en empoweren
 • Potentieel zichtbaar maken
 • Een nieuwe werkwijze van samenwerken introduceren
 • Een zwermcommunicatie voorleven: wisselend leiding-nemend, onder-nemend en onder-steunend. Van onderop en zoveel het kan buiten huidige systemen om.
 • Een kostenbesparing voor het rijk genereren en daarmee belastingverlaging voor de burger
 • Een nieuwe waardering voor vrijwilligerswerk bewerkstelligen, zoals: ruilen, tijdgeld, energie-aandelen, zorgpunten, et cetera
 • Actievelingen in een dorp een steun in de rug bieden
 • Circulaire, economische processen op gang brengen
 • Een vraag vanuit de burger naar lokale duurzaamheid ontwikkelen
 • Werkgelegenheid scheppen