Tiel in de versnelling

Met 5 autobedrijven, 1 fietsenzaak, 2 overheidsorganisaties en 2 kennisorganisaties rondom autodelen en Ondernemers Coöperatie Tiel is de intentie uitgesproken een experiment te starten om met duurzame mobiliteit in Kellen te beginnen.

Afgelopen dinsdag organiseerden we een werkconferentie op initiatief van de gemeente Tiel om te onderzoeken of er een duurzame samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden op het industrieterrein Kellen mogelijk is.

Autodelen 2

De economie moest flink ‘omgedacht’ worden. Van zoveel mogelijk auto’s in- en verkopen naar een mobiliteitsvraagstuk. Van veel onbenutte stilstaande auto’s naar lagere kosten. Van een eigen auto die relatief weinig wordt gebruikt naar autodelen. Verder kwam er een alternatief voor de afgeschafte bus aan het licht en een maatschappelijke geste naar oudere en zwakkere mensen. De ondernemers namen geen blad voor de mond met betrekking tot welke faciliterende rol zij van de overheid verwachten. Op naar de volgende versnelling!

Groene auto