Start ontwerp gebiedsfinanciering

De Gebiedscooperatie Rivierenland startte een ontwerpbijeenkomst voor gebiedsfinanciering.
Gebiedscooperatie van midden Gelderland OGEN en Bureau AT Osborne gaven richting aan de inbreng van de deelnemers.