Samenkracht

We streven naar een lokale, nieuwe beleving van geboorte tot en met sterven. Het in balans brengen van ons denken, voelen en handelen met als uitgangspunt het innerlijk weten. Door het herkennen en zo nodig herplaatsen van de eigen verantwoordelijkheid krijgt de zorg voor en de samenwerking met elkaar meer ruimte, zonder verlies van zelfrespect en eigenwaarde.
Klik voor meer informatie op onderstaande initiatieven.