Wijkwerkgroep Sociaal

In de wijk Eva Lanxmeer in Culemborg is een Werkgroep Sociaal.
Nieuwe naam: ‘Werkgroep Lanxzij’logo-lanxzij
De werkgroep bestaat uit een groep vrijwillige wijkbewoners. Zij willen een steentje bijdragen om de wijk sociaal te houden en waar dat nodig is socialer te maken.
Deze tijd vraagt daarom. Een gemeente die bezuinigt, regelingen die niet meer van toepassing zijn en onduidelijkheid over wat komen gaat.
 Zie voor meer informatie: http://www.eva-lanxmeer.nl/in/werkgroepen/werkgroep-sociaal