Wijkmakerij Dukenburg

WijkMakerij Dukenburg is een initiatief van inwoners van de wijk Dukenburg in Nijmegen om de wijk mooier, krachtiger en gezelliger te maken. We sluiten aan bij wat er al is en helpen nieuwe ideeën op te starten.
Dat doen we door initiatieven en ideeën te verbinden met de kracht van inwoners, lokale bedrijven, gemeente en organisaties.
WijkMakerij Dukenburg is een onafhankelijke organisatie van en voor inwoners zelf.
Lees meer op de website.