Watertoren en pomphuis Culemborg

In het hart van onze beroemde, duurzame, ecologische wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg staat de oude watertoren en het oude pomphuis van Vitens. Deze gebouwen staan in het waterwingebied en hebben geen functie meer voor waterwinning.
Een aantal bewoners uit de omliggende wijk EVA-Lanxmeer heeft Stichting Watertoren Culemborg opgericht met als doel om de gebouwen te behouden die beeldbepalend zijn voor Culemborg in het algemeen en binnen het concept van de wijk in het bijzonder. Daarin zijn zij geslaagd. De watertoren is verkocht en krijgt een nieuwe bestemming!
Klik hier voor meer informatie. 

Pomphuis Watertoren en pomphuis Regenboog Watertoren