WaterkrachTiel

Er is een project in voorbereiding met Rijkswaterstaat om een waterkrachtturbine in het omloopriool van de Prins Bernardsluis te plaatsen.