Warmtekeuze Culemborg

De centrale vraag in dit project is op welke manier woningen en bedrijven in Culemborg worden verwarmd en voorzien van warm tapwater wanneer aardgas niet meer als brandstof dient.
Op basis van wensen van bewoners wordt een warmtekeuzekaart ontwikkeld. Dit biedt inzicht in de consequenties van individuele en collectieve energiekeuzes, met als resultaat een gedragen oplossing voor zowel de gemeente als bewoners.
Voor meer achtergrondinfo van Alliander, klik hier.
Omons.nl geeft een eenvoudig te gebruiken keuzetool voor alle bewoners in een wijk. Als gebruiker kun je dan zien, hoe jouw keuzes effect hebben op je eigen huis en de wijk.
Neem contact op met info@omons.nl en geef je postcode en huisnummer door. Je ontvangt dan de toegangsgegevens tot de tool.