Voertuigdeelinitiatief rond Tiel


Dit project was ontstaan vanwege de bezuinigingen op openbaar vervoer naar de bedrijventerreinen in Tiel.
De ritdelen app bleek een utopie te zijn, maar de gecreëerde parkeerplaatsen bij het station voor deelauto’s zijn behouden gebleven.

Het concept 

 1. Flip&Klaar was een coöperatief ‘delen’ vervoersconcept met diverse voertuigen, die door alle communityleden in en bezoekers van ons gebied zijn te gebruiken.
 2. Het uiteindelijke doel was één deel mobiltiteitsconcept voor heel rivierenland te realiseren van deur tot deur.
 3. We startten met het initiatief in Tiel op de bedrijventerreinen Medel, Kellen, Latenstein, kantorenpark Westroijen en station Tiel. De primaire doelgroep van het experiment is: de circa 9000 medewerkers en de 450 bedrijven en bezoekers van deze locaties. Op elke locatie is een mobiliteitsknooppunt. Je kunt gebruik maken van: samen rijden (carpoolen), een deelauto en een (elektrische) fiets. Flip&Klaar kan de verdwenen pendelbus vervangen en zo worden organisaties weer bereikbaar voor (potentiële) medewerkers zonder auto.
 4. Ritdelers van woon-werkverkeer kunnen tijdens diensttijd zakelijk gebruik maken van deelauto’s.
 5. Alle belanghebbenden kunnen een bijdrage leveren aan het coöperatief vervoerssysteem. Dit kan door: te investeren in euro’s, vervoersmiddel(en) in te brengen, te chaufferen, de administratie te doen, et cetera. Zo zet ieder zijn eigen talent in.
 6. We gaan gezamenlijk al doende leren. Er is een klankbordgroep van gebruikers. We gaan ook kijken hoe we slim waarden kunnen uitruilen tussen alle belanghebbenden.

 Gezamenlijke missie van alle betrokken partijen:

 • We streven naar bereikbare mobiliteit voor iedereen op een zo’n duurzaam mogelijke manier.
 • We stimuleren het delen van verschillende voertuigen wat uiteindelijk een kostenbesparing met zich meebrengt.
 • We dragen bij aan een betere lucht-, geluids- en straatbeeldkwaliteit
 • We willen fijnstofvermindering in het milieu
 • Kostenbesparing middels IT-efficiency
 • We streven naar een langdurige samenwerking en relaties, waarbij we met eigen talenten en inbreng in elkaars behoeften kunnen voorzien.
 • Gezamenlijk leren en meer begrip voor elkaar.

Voor meer informatie mail Jan de Kock: jan.dekockatholistico.nl of bel: 06 43 40 22 52.