Voedselbos

In een voedselbos ga je uit van de ecologische principes van een natuurlijk bos. Denk daarbij aan bestuiving, opbouw van bodemvruchtbaarheid en plaagbeheer. Een voedselbos legt veel broeikasgas vast en er ontstaat een sterk verbeterde waterhuishouding.
Kijk hier voor meer info.