Voedselbos Weurt

De Waalgaard is sinds 2020 een voedselbos in aanleg. Waar eerst alleen nog perenbomen stonden, groeit nu een steeds grotere verscheidenheid aan soorten.

De Waalgaard is een initiatief van Coöperatie Arbres u.a., deze coöperatie zonder winstoogmerk heeft ten doel om landbouwgrond om te vormen naar natuurinclusieve landbouw. Frank de Gram en Joke Feenstra zijn de initiatiefnemers van deze coöperatie. Jonah Lardinois is er later bijgekomen als begeleider van op-weg-naar-werk trajecten. Met zijn drieën sturen zij nu de coöperatie aan. Charlotte en Ruben maken het team compleet. Zij ontfermen zich vooral over het moestuin gedeelte van de Waalgaard.

Kijk verder op de website.