Voedselbos Wageningen

In 2018 werd voedselbos Droevendaal gestart op het biologisch leerbedrijf van de Wageningen Universiteit. Droevendaal moest een voedselbos voor en door studenten worden. Een plek om te leren en experimenteren, samen te komen, vieren en inspireren.

Jordy, Pablo en Louise voelden de waarde van deze plek en bleven. Pablo organiseerde de wekelijkse Ecoliteracy lessen met schoolkinderen en ontwikkelde een mooi onderwijsprogramma. Jordy en Louise werkten aan een ontwerp dat kon voldoen aan de doelen die waren gesteld:

1) Een plek voor onderwijs, inspiratie en onderzoek

2) Een volledig dieet voor 10 mensen

3) Verbetering van alle ecosysteemdiensten

4) Een netto inkomen van 25.000 euro/jaar met een normale werkweek

Pas na 4 jaar kwamen de puzzelstukjes bij elkaar en bleven er nog steeds veel vragen over. Zij ontdekten dat er eigenlijk nog maar weinig kennis is om voedselbossen op te zetten voor meer dan hobbymatig gebruik. Daaruit is de missie van Stichting ReGeneratie ontstaan. Project Droevendaal wordt door ReGeneratie beheerd als belangrijke plek waar studenten, onderzoekers maar ook schoolkinderen in contact komen met de praktijk en zien hoe je kunt werken met complexe agroforestry.

Droevendaal is gelegen op 1ha arme zandgrond aan de grens van de Veluwe en het Wageningse Binnenveld. Het 20 jaar lang beheerd als traditionele hoogstam boomgaard met oude appel en perenrassen. In het voedselbos zijn verschillende drainage geulen gegraven om de fluctuerende grondwaterstand te beheren.

In 2021 is langs de Mansholtlaan een grote aardewal aangelegd. Deze is vernoemd naar Sicco Mansholt die na zijn pensioen spijt kreeg van zijn schaalvergroting in de landbouw.

Na 4 jaar uitzoekwerk is een ontwerp gemaakt voor Droevendaal dat moet voldoen aan de doelen.  Het gebied is ingedeeld in drie hoofdzones: in het zuiden een no-dig market garden met eenjarige groeten, in het midden fruitteelt op rij en in het noorden een gebied met overwegend notenbomen. Daarnaast is er een aarden wal met warmte minnende soorten en een zone voor culinaire lekkernijen. Eetbare wilde planten worden geteeld in de kruidlaag. In alle zones staan bomen, maar in andere dichtheden en met verschillend beheer. Er wordt gewerkt met syntropic farming technieken. Wil je meer weten? Boek een tour!