Voedselbos Vlaardingen

In 2014 werd het ontwerp voor het voedselbos definitief gemaakt. In januari 2015 begonnen de fysieke werkzaamheden. Er werd water gegraven en van de grond die daarmee vrij kwam, werden terpen opgeworpen. Paden en beplanting werden aangelegd en de groei van het voedselbos kon beginnen.

Uitgangspunten en doelstellingen
Het voedselbos is ontworpen met permacultuur als uitgangspunt. Het laat een duurzamer alternatief zien voor de monoculturen die we in gangbare landbouwpraktijken gewend zijn. Voedselbos Vlaardingen werkt met:

 1. zichzelf versterkende kringlopen, zodat externe inputs (gif en kunstmest) niet nodig zijn;
 2. gebruik van verschillende plantlagen, zodat meer oppervlakte nuttig gebruikt kan worden;
 3. bevordering van biodiversiteit, zodat plagen en ziekten op een natuurlijke manier tegen gegaan worden;

De doelstellingen behelzen meer dan alleen voedselproductie. Voedselbos Vlaardingen wil ook een plek zijn waar recreatie en beheer van groen geen geld kost, maar geld oplevert. En daarnaast moet het voedselbos een plek zijn waar mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten.

Samengevat kunnen we stellen dat bij de ontwikkeling van het voedselbos de volgende elementen een rol spelen:

 • monocultuur tegenover permacultuur
 • recreatie en beheer van groen
 • samenhang in de wijk versterken
 • verdienmodellen ontwikkelen

Samenwerking met omgeving
We zien kansen voor samenwerking met onder andere de volgende partijen:

 • Natuur- en milieu educatie
 • Stadslandbouw en stedelijk groenbeheer
 • Kinderopvang
 • Zorg- en buurtwerk
 • Horeca en winkels

Financiering
Een voedselbos is een systeem dat langzaam op gang komt. Er zijn aanzienlijke investeringen nodig en in de eerste jaren komt daar (in de zin van voedselproductie) nog niet gelijk heel veel voor terug. Op termijn zou een voedselbos zichzelf moeten kunnen bedruipen. Dat is ook één van de elementen die we onderzocht willen zien.
Voor de initiële financiering van dit project is een beroep gedaan op de volgende fondsen:

 • Omgevingsfonds Midden Delfland
 • Fonds Schiedam-Vlaardingen
 • Uitvoeringsregeling Groen van de Provincie Zuid-Holland
 • Sponsoring

Voor meer info:

Zie de website.