Voedselbos Lingehout

Voedselbos Lingehout is een initiatief van Betuwewind. Door een betrokken team van vrijwilligers wordt hard gewerkt aan de realisatie van een duurzaam opererend en coöperatief agrarisch bedrijf.
De wereld heeft dringend behoefte aan alternatieven voor de gangbare landbouw. Alternatieven die zorgen voor CO2 en stikstofvastlegging in plaats van uitstoot, en die bijdragen aan de biodiversiteit. Voedselbossen produceren voedsel door met de natuur mee te werken, in plaats van er tegenin te gaan. Tijdens de groeiperiode legt een voedselbos CO2 vast in de bomen/gewassen en in de bodem. Net als elk bos bereikt ook een voedselbos uiteindelijk, na tientallen jaren, een natuurlijk evenwicht waarin opname en uitstoot van CO2 elkaar in balans houden. De ontwikkeling van een natuur-inclusief voedselbos voor lokale, duurzame en gevarieerde voedselproductie, is een experimenteel concept. Natuurontwikkeling en voedselproductie gaan hierbij hand in hand. Betuwewind daagt met dit concept consumenten in en rondom de gemeente West Betuwe uit om zelf mee te denken over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en natuurlijk ook om een actieve deelnemer te worden.
De locatie voor het voedselbos heeft een omvang van ongeveer 10 hectare en bevindt zich op Landgoed Groot-Westerhout aan de Tielerweg in Geldermalsen. Het ontwerp voor het voedselbos wordt gemaakt, samen met partners zoals Stichting Voedselbosbouw Nederland, Puur Betuws en Universiteit Wageningen. In het ontwerp krijgt niet alleen het voedselbos een plek, maar is er ook ruimte voor een moestuin/ tuinderij, en het organiseren van activiteiten voor deelnemers en inwoners van gemeente West-Betuwe. De aanleg van het voedselbos en de moestuin start in 2022.
Leden van Betuwewind kunnen nu deelnemer van het voedselbos worden door een aandeel aan te schaffen, en op deze manier bijdragen aan voldoende investeringsbudget en een duurzaam verdienmodel. De oogst van het voedselbos is primair en tegen gereduceerd tarief bestemd voor de deelnemers aan het voedselbos. Extra oogst wordt aangeboden aan bijvoorbeeld lokale restaurants, kleinschalige verwerkingsbedrijven of (online) winkels. We streven naar afzet van de oogst binnen een straal van 10 kilometer: het zogenaamde korte ketens concept.
Op dit moment is het aantal beschikbare aandelen beperkt tot slechts 150! Als het voedselbos op termijn meer oogst gaat opleveren, kan ook het aantal deelnemers toenemen.
Alle informatie over het lidmaatschap van Betuwewind, wat het betekent om deelnemer te worden en het aanmeldformulier vind je hier: (https://www.betuwewind.nl/intentieverklaringlingehout/.
Vragen over dit initiatief? Stuur dan een mail naar: voedselbos@betuwewind.nl.