Thermobello Culemborg

Thermo Bello is een wijkenergiebedrijf dat in eigendom is van bewoners in de wijk Eva-Lanxeer.

Via een in de wijk gelegen ondergrondse distributieleidingnet wordt warm water van lage temperatuur geleverd aan 192 woningen en 8 bedrijfspanden. De woningen en bedrijfspanden krijgen warm water binnen en via een retourleiding gaat afgekoeld water terug naar het warmtestation.  Per woning of bedrijf is binnenshuis een meter geïnstalleerd waarop de afgenomen warmte afgelezen kan worden.

Het warmtestation is een onderdeel van het Vitens drinkwater pompstation. Dit pompstation voorziet de regio Culemborg van drinkwater. De warmteproductie circa 9000 GJ/jaar wordt verzorgd door een elektrisch aangedreven warmtepomp in basislast (vermogen 750 kWth). De benodigde warmte wordt onttrokken uit de drinkwatervoorraad (‘reinwaterbassin’). De warmte wordt afgegeven aan het warmtenetwerk voor de verwarming van woningen en gebouwen. De warmte is vooral geschikt voor vloer- en wandverwarming en minder geschikt voor luchtverwarmingen en te laag in temperatuur voor bereiding van warm tapwater. Het geleverde water heeft een temperatuur van maximaal ca. 50 °C., maar doorgaans rond 40 °C. In het station staan twee gasketels (2x 500 kWth, ca 2000 GJ/jaar) voor bijverwarming bij koud weer en om warmte te produceren bij uitval van de warmtepomp (service of storing).

Zie voor meer info: thermobello.nl