Stadswerkplaats Culemborg

MAKEN, MEEDOEN EN DELEN

Deze woorden vatten bondig samen waar Stadswerkplaats-Culemborg voor staat: een beschermde leer-, werk- en ontmoetingsplaats waar ruimte is voor ieders talent en creativiteit en waar kennis en ideeën worden gedeeld.

Kijk op de website.