Proeftuin De Ontmoeting

proeftuindeontmoeting

Dit Huis van de Buurt wordt gedragen door actieve vrijwillige burgers die zich verenigd hebben in stichting Proeftuin De Ontmoeting. Ons streven is dat iedereen zich hier thuis voelt en er voor elk wat wils is. Veel mensen dragen De Proeftuin een warm hart toe en willen daarom als vrijwilliger graag hun steentje bijdragen. Proeftuin De Ontmoeting biedt tevens, in samenwerking met andere organisaties, ondersteuning aan mensen die om welke reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook bieden wij mogelijkheden tot snuffel-, maatschappelijke of beroepsgerichte stage.

Zie verder onze website