Praktijk Academie Circulair Rivierenland

Samen-lerend gaan we naar een nieuwe economie in ons gebied. Het bijzondere aan de Praktijk Academie is dat de kennis van mensen uit de praktijk en uit de theorie hier actief wordt gedeeld.
Binnen de academie werken we naar uitvoeringsprogramma’s als (Voedsel)bomen planten en CoöperatieAuto.
We hebben een netwerk van mensen die zich hiervoor willen inzetten en hiermee een collectief vormen.
Met gezamenlijke krachten kunnen we onze bodem en onze lucht weer gezond maken.
We laten ons hierbij inspireren door de natuur zelf!
Er lopen 2-jarige bodemonderzoeken waarbij het effect van natuurlijke, regionale voedingsstoffen als slib en maaisel wordt onderzocht.
Gezamenlijk gaan we de innovatiekansen voor ons gebied in kaart brengen en deze kennis met elkaar delen.

Gedeputeerde Michiel Scheffers na werkbijeenkomst Circulair Terreinbeheer en voor netwerkbijeenkomst Circulair Rivierenland.
Leon Claassen van provincie Gelderland en Monique van Helvert van Rijkswaterstaat gaven de aftrap voor de twee bodemonderzoeken.