Netwerk Circulair Rivierenland

Met gezamenlijke krachten kunnen we onze bodem weer gezond maken.
We laten ons hierbij inspireren door de natuur zelf!
We zetten een netwerk op van mensen die zich hiervoor willen inzetten en hiermee een collectief vormen.
We starten bodemonderzoeken waarbij het effect van natuurlijke, regionale voedingsstoffen als slib en maaisel wordt onderzocht.
Gezamenlijk gaan we de innovatiekansen voor ons gebied in kaart brengen en deze kennis met elkaar delen.
Wil jij hier ook met geld of arbeid aan bijdragen? Neem contact op met Jan de Kock.
06 43 40 22 52

Gedeputeerde Michiel Scheffers na werkbijeenkomst Circulair Terreinbeheer en voor netwerkbijeenkomst Circulair Rivierenland.
Leon Claassen van provincie Gelderland en Monique van Helvert van Rijkswaterstaat gaven de aftrap voor de twee bodemonderzoeken.