Maatschappelijk vastgoed verduurzamen

De komende jaren tijd gaat er veel veranderen in het maatschappelijk vastgoed:

Basisscholen

De verantwoordelijkheid voor de gebouwen is sinds 1-1-2015 helemaal bij het schoolbestuur komen te liggen in plaats van bij de gemeente. Het aantal leerlingen neemt de komende jaren gemiddeld met 25% af. De meeste scholen verbruiken veel energie. We bestuderen hoe het energieverbruik teruggedrongen kan worden, hoe de school verbonden kan worden met het dorp en hoe de werkzaamheden door lokale bedrijven kunnen worden uitgevoerd.

Het doel is een toekomstbestendige basisschool voor nu en in de toekomst.

Dorpshuizen:

Voor de dorpshuizen geldt bijna hetzelfde. De gemeente trekt zich terug:  ieder dorpshuis moet in de toekomst zonder subsidies of andere bijdragen kunnen bestaan/ exploitabel zijn. Dit zijn we niet gewend als beheerder / stichtingbestuurder of inwoner van een wijk of dorp.

Dit vraagt een hele andere benadering.

Verenigingsgebouwen: 

De verenigingen zullen ook zelf hun eigen gebouw /terrein moeten gaan beheren zonder subsidies of bijdragen. Als het aantal leden terugloopt, kan in de toekomst ontstaan dat er geen onderhoud meer wordt gepleegd aan het gebouw. Bij sommige verenigingen is dit nu al het geval.

Conclusie:

Voor dit soort maatschappelijk vraagstukken staan wij op dit moment.

Doen wij niets als burger/inwoner dan zal over een aantal jaren het voorzieningenniveau teruglopen.

Zit u als bestuur/ gemeente /inwoner met hetzelfde dilemma, neem dan contact op met Jan de Kock.

Schermafbeelding 2014-11-23 om 00.12.39

Op 26 juni 2014 formuleerden alle aanwezigen op de Fruitmastersveiling vraag en aanbod voor het verduurzamen van scholen