Landschapmuseum

Het Landschapmuseum is onderdeel van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Deze vereniging zet zich in voor het herstel en behoud van het cultuurlandschap in Nederland en doet dit door onder meer aanleg en onderhoud van landschapselementen zoals heggen, houtwallen en struweelhagen.

In de open lucht kun je miniatuurlandschappen bekijken en je erdoor laten inspireren.

De missie  is dan ook om ‘Nederland weer mooi’ te maken. De opkomst van het prikkeldraad en grootschalige ruilverkavelingen hebben ertoe geleid dat grote delen van het Nederlands landschap hun eigenheid en natuurschoon zijn verloren en zijn verworden tot kale vlaktes waar niets meer in leeft of bloeit. We trachten dit proces te keren door waar mogelijk samenwerkingen aan te gaan om het cultuurlandschap te herstellen tot de glorie die het ooit kende; met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren. Dat is niet alleen essentieel voor de biodiversiteit maar ook gunstig voor recreatie en toerisme. We profiteren er dus allemaal van!

Zie: landschapmuseum