Kopje koffie met ervaring

Iedereen moet herstellen van een ingrijpende levensgebeurtenis. Het is een proces waar je zelf doorheen moet, een weg die je zelf moet afleggen. Onze insteek is daarbij: Je doet het wel zelf, maar dat hoeft niet alleen. Wij zijn Culemborgherstelt en bestaan momenteel uit vier ervaringsdeskundigen te weten Marije, Thea, Joyce en Miranda. Allevier hebben we ervaring met het herstellen na een opname in de psychiatrie.

Culemborgers zijn welkom voor een kopje koffie met ervaring op de woensdagochtenden van 10.00 -12.00 uur in een besloten ruimte in BonVie.

Voor meer info kijk op: culemborgherstelt.nl