in Millingen aan de Rijn

Wij geloven in de veerkracht van de aarde en de kracht van het burgercollectief. Als coöperatie koopt Land van Ons landbouwgrond namens de deelnemers. Op dit land herstellen we de biodiversiteit en het landschap. Pachters kunnen rendabel boeren. Meedoen is laagdrempelig.

Je wordt deelnemer door aan te melden en voor minimaal €10 euro aan grond te kopen. Het lidmaatschap kost € 20,00 voor 2 jaar.
Ga daarvoor naar de website: landvanons.nl

 

In onze regio is 75 ha gekocht van boer Anton Remy in Millingen aan de Rijn bij Nijmegen:
De Biesterhof is een boerenbedrijf dat met kleinschalige landbouw wil bijdragen aan herstel van de biodiversiteit. Omdat er in Nederland zoveel landbouwgrond is, kunnen juist boeren het verschil maken, door ruimte te bieden aan insecten, zoogdieren, vogels, planten en alles wat in de bodem leeft. Daarom gaat op de Biesterhof de productie van voedsel samen met zorg voor biodiversiteit en landschap. Als modern boerenbedrijf werkt de Biesterhof voor en met de gemeenschap in de Ooijpolder en Duffelt bij Nijmegen aan een groenere landbouw.
Howard Koster en Claudi Rudolf zijn de jonge pachters die de Biesterhof willen ontwikkelen tot een burgerboerderij. Het perceel is eigendom van de coöperatie Land van Ons. Vrijwilligers van Land van Ons ondersteunen Howard en Claudi bij de uitwerking van hun plannen en praktische werkzaamheden. Ook dragen ze bij aan het onderzoek en het monitoren dat vast onderdeel is van Land van Ons projecten.
Zie de website: biesterhof.nl