in Duffelt

Wij geloven in de veerkracht van de aarde en de kracht van het burgercollectief. Als coöperatie koopt Land van Ons landbouwgrond namens de deelnemers. Op dit land herstellen we de biodiversiteit en het landschap. Pachters kunnen rendabel boeren. Meedoen is laagdrempelig.

Je wordt deelnemer door aan te melden en voor minimaal €10 euro aan grond te kopen. Het lidmaatschap kost € 20,00 voor 2 jaar.
Ga daarvoor naar de website: landvanons.nl

 

In onze regio is 75 ha gekocht van boer Anton Remy in Duffelt bij Nijmegen:
Land van Ons wil het melkveebedrijf Nieuw Zeeland van Anton Remy omvormen tot een modern gemengd bedrijf als gemeenschapsboerderij, waarop meerdere boeren met hun gezinnen wonen en werken. Dat kunnen mensen zijn die deels boeren en daarnaast een andere broodwinning hebben. In de eerste fase (1 januari 2022) koopt Land van Ons de 25 ha land aan ten westen van de boerderij, dus aan de overkant van de Zeelandse straat. In 2023 en 2024 zijn er de twee volgende fasen van aankoop. Boer Anton Remy blijft er de eerste twee jaar wonen en werken, en de volgende drie jaar mogelijk als vrijwilliger. Het aantal koeien wordt teruggebracht. Verwerking van melk op de boerderij tot kaas en andere zuivelproducten is mogelijk. De licht tot matig zavelachtige rivierkleigrond is geschikt voor veelzijdige vormen van akkerbouw en teelten. Verdere analyse van de bodem zal mede bepalen wat waar op de 75 ha gaat gebeuren. Land van Ons bekijkt wat de restgeulen in de toekomst bij de omschakeling naar meer biodivers en natuurinclusief boeren kunnen betekenen voor de inrichting en bedrijfsvoering van de boerderij.
Nieuw Zeeland de potentie om zowel voor Land van Ons als voor mensen en organisaties in stad en ommelanden (ook van over de Duitse grens) uit te groeien tot een voorbeeld voor duurzame, natuurinclusieve kringlooplandbouw, herstel van bodem, biodiversiteit en landschap en een gezonde voedselvoorziening in de regio.