Het Werfgoed

brochure Werfklas- Werfgoed ALG

Wij, zo’n 20 initiatiefnemers, willen een leer-, woon- en werkgemeenschap vestigen die in haar doelstellingen aansluiting vindt bij zowel lokale ambities als ook de Duurzame ontwikkeling doelen zoals door de Verenigde Naties en in de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid is geformuleerd.

School en zorg
De school met zorgfuncties is de eerste pijler. De school biedt onderwijs voor maximaal 240 kinderen in de leeftijden van 4 tot en met 18 jaar, en werkgelegenheid aan
minstens 14 vaste docenten en 14 vakdocenten.
Op het Werfgoed wordt daarnaast dagbesteding (werken op de boerderij of in de ambachten) verzorgd en vindt professionele begeleiding plaats in de vorm van coaching en therapieën. Wij denken hierbij met name aan de doelgroep van jongeren tussen de 15 en 23 jaar en aan volwassen mensen die vastlopen in hun leven.

Boerderij en ambacht
We willen de schoolkinderen ervaringen bieden die onderdeel zijn van het leven. Hiervoor is gekozen voor het samenwerken met een biologisch-dynamische boer en het ruimte geven aan natuurontwikkeling en natuurbeheer waaraan de leerlingen deel zullen nemen. De boerderij verbouwt met name fruit en groente op ca. 14 hectare grond. De producten van de boer worden verwerkt in schoolmaaltijden, in een klein schoolrestaurant en worden verkocht in de boerderij/schoolwinkel. Daarnaast worden de producten zoveel mogelijk lokaal afgezet in biologische winkels en andere bestaande afzetstructuren.
We ontwikkelen een duurzame natuurlijke omgeving door het aanleggen van nieuwe groenstructuren, kruidenrijk grasland, een voedselbos, meer biodiversiteit en een waterberging met natuurlijke oevers. Dit biedt veel ruimte voor spelen in het groen, meer biodiversiteit en openbare recreatieve wandelpaden (b.v. uitbreiding het klompenpad). Daarnaast kunnen mogelijk publieke functies als een boerderijwinkel en een theehuis opgenomen worden in het plan.
Een apart onderdeel van de boerderij wordt gevormd door ruimte voor diverse ambachten. Deze ambachten vinden hun plaats in het plan in daarvoor te realiseren ateliers. Dit zijn de plekken waar zowel oude ambachten zoals de smid, de kleermaker, de mandenvlechter en de meubelmaker kunnen werken, maar ook meer moderne vaklieden zoals fotograaf. Zowel de kinderen van de school als ook mensen in de dagbesteding kunnen betrokken worden in deze ambachten en hier vaardigheden leren.

Wonen en gemeenschap
Het Werfgoed is een inclusieve samenleving in het klein, waar gewoond wordt in gemeenschap en waar leerlingen kunnen leren door te zorgen voor anderen. Mensen die tijdelijk niet goed kunnen functioneren in de maatschappij en ouderen willen wij opvangen in de kangoeroe-studio’s die wij bij elke (gezins)woning willen realiseren. Daarnaast willen wij voor de terminale mens in Culemborg 2 plekken verzorgen met professionele begeleiding.

Bouw mee en maak een klein stukje aarde mooier
We hebben daadkrachtige mensen nodig die vrij durven denken, mensen die in staat zijn idealen handen en voeten te geven. Bent u zo’n mens, of kent u zo’n mens, laat het ons weten. Neem dan contact op met Danielle Buijsman, d.buijsmanATkpnmail.nl /06-33846623. Jouw ideeën en inbreng zijn meer dan welkom!