Het nieuwe Samen

Het nieuwe Samen is een beweging die erin gelooft dat met elkaar en met jezelf verbinden leidt naar een vreedzamere, zachtere wereld waarin meer met elkaar gedeeld wordt.

Het nieuwe Samen wil dit uitdragen en ruimte bieden voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling in een veilige omgeving, waar mensen elkaar echt ontmoeten vanuit hun hart.

Het nieuwe Samen is een collectief in de vorm van een gelijkwaardige samenwerking waarin een ieder toegevoegde waarde levert vanuit eigen kwaliteiten, expertise en kennis.

Door onze ervaringen in de afgelopen jaren trekken wij de conclusie dat er een beweging dient te zijn die zich alleen maar bezighoudt met het bouwen van een betekenisvolle samenleving.

Als ‘Creators in Earth Values’ brengen de deelnemende organisaties en personen hun unieke talent in gelijkwaardigheid in.


Het principe van Het nieuwe Samen is gestoeld op een holistische benadering, die niet alleen om geld draait maar ook om duurzame relaties. Het besef van wederzijdse afhankelijkheid maakt keuzes makkelijker en zorgt voor een juiste balans tussen korte- en lange termijndoelen.

Het nieuwe Samen gelooft in waardecreatie door dynamische, gelijkwaardige verbindingen om zo samen te bouwen aan een nieuwe orde van samen leven en samen werken. Wanneer ieder zijn eigen talenten, kennis en uniciteit inbrengt kunnen deze creatief en constructief aan elkaar worden geknoopt.

Hiermee ontstaat een niet te stuiten krachtbron, waarin ieder zoveel mogelijk zichzelf kan ont-wikkelen en van hieruit bijdragen aan een groter geheel.

Meer weten?
Neem contact op met:
Jan de Kock: 06-43402252

Onze leeromgeving is het TransitieHuis in Tiel, waar we organisch en spelenderwijs werken aan een nieuw mens- en wereldbeeld: bewondering, overvloed en vertrouwen.

Via spel bewegen we van:

Homo Sapiens naar Homo Cosmicus

Society 3.0 naar Society 4.0

Van Agenda 2030 naar Agenda 2029.

De volgende gezamenlijke activiteiten staan gepland:

Dinsdag 14 maart – Het nieuwe Samen Speeldag Thema Water – Jan & Baukelien
Donderdag 23 maart – Bewust Vitaal Scan – Marien & Saskia & Jan
Zondag 2 april – Wees als de Dolfijnen – Saskia & Marien
Dinsdag 11 april – Het nieuwe Samen Speeldag
Dinsdag 18 april 11.30 – 13.00 uur Kookworkshop Finding your Flow in Social Café- Marien & Baukelien
Vrijdag 21 april – Het Nieuwe Samen potluckdiner – Leonie & Erica?
Zaterdag 22 april – Landelijke Speeldag – thema Aarde – Jan & Baukelien
Zaterdagmiddag 6 mei – Finding your Flow – Marien & Baukelien
Zondag 4 juni – Speelse workshopdag – Marien & Saskia
Zaterdagmiddag 10 juni – Finding your Flow – Marien & Baukelien
Vrijdag 23 juni – Het Nieuwe Samen potluckdiner – Leonie & Erica?
Zaterdagmiddag 24 juni – Finding your Flow – Marien & Baukelien
Zondag 16 juli – Speelse workshopdag -Marien & Saskia