Ecowijk

In de wijk Lanxmeer in Culemborg wordt wonen gecombineerd met werken, recreëren, drinkwaterwinning, naar school gaan en voedsel produceren. Een wijk waar we vanaf het eerste uur hoge ambities nastreven op het gebied van cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen, mobiliteit en bewonersparticipatie in de ontwikkeling en beheer van de wijk.

De wijk heeft een groep bewoners aangetrokken die het waarderen om de geboden ruimte te benutten om zelf te ontwikkelen en te beheren. De wijk telt inmiddels 300 huishoudens die bijvoorbeeld samenwerken in de gezamenlijke tuin van hun hof, in het beheer van het openbaar groen, in het delen van auto’s,  in de opwekking van duurzame energie en in de ontwikkeling van stadsboerderij Caetshage. De wijk Lanxmeer trekt ook elk jaar enkele duizenden bezoekers, die deze ecowijk inspirerend vinden als voorbeeld voor plannen die ze in hun eigen omgeving willen realiseren.

Kijk voor info op de site van de bewonersvereniging: Lanxmeer.nl