eCoBuren

De energiecoöperatie eCoBuren is een vereniging van bewoners en ondernemers die zich inzet voor een verantwoorde en duurzame energietransitie van de gemeente Buren.
Wij zijn van mening dat de energietransitie op een manier moet gebeuren die gedragen wordt door bewoners en ondernemers in de gemeente en past bij het karakter van de stad Buren en de overige kernen. Iedere kern vraagt wat ons betreft maatwerk waarbij een toepassing als mobiliteit weer ten voordele kan komen aan meerdere kernen. Ook leren van elkaar is iets waar alle kernen van gaan profiteren. Daarom willen wij met de energiecoöperatie eCoBuren bewoners en ondernemers mobiliseren om met elkaar te werken aan de energietransitie van Buren. 
Kijk op onze website: eCoBuren.nl