E-regie

Samen energie delen

E-regie wil de vraag en het aanbod van de lokaal opgewekte energie beter in balans brengen. E-regie zorgt ervoor dat de opgewekte energie lokaal wordt benut. Leden beslissen samen hoe dat vorm moet krijgen. E-regie is reeds begonnen met projecten op enkele bedrijventerreinen en in kleine woonkernen.
* Henk de Hartog (Voorzitter) €­06 13 65 88 40
* Joost Lindner (Communicatie) 06 24 18 97 57