Betuwewind

Klik hier om lid te worden van:

Kijk voor meer informatie op de website www.betuwewind.nl.
Op 5 oktober 2019 was het zover! De wieken van de eerste molen voor Betuwestroom werden bevestigd.

Bij Avri gaat het om 3 windmolens tot 120 meter ashoogte en bij Knooppunt Deil om 11 molens met een ashoogte tot 140 meter.
De initiatiefnemers roepen alle burgers van Neerijnen, Geldermalsen en omliggende gemeenten op om mee te doen met de ontwikkeling van de twee windparken bij de AVRI en knooppunt Deil. Samen beslissen en investeren levert een betere inpassing, beschikbaarheid van duurzame stroom en financiële opbrengst op van de windmolens voor de Betuwe. Een kans hiervoor is het lidmaatschap van de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe.
Op 30 november 2016 hebben ontwikkelaars, gemeenten Geldermalsen en Neerijnen en provincie Gelderland afspraken gemaakt over hoe burgers en omwonenden kunnen meedoen met de ontwikkeling van deze windparken. In deze afspraken, een zogenaamde anterieure overeenkomst, is onder andere afgesproken dat voor de omgeving van beide windparken ongeveer € 50.000 per jaar beschikbaar komt. Uit dit budget ontvangen direct omwonenden een bijdrage die is gebaseerd op de afstand van hun huis tot het park. Deze profijtuitkering zal niet meer dan 50% van het beschikbare jaarbudget bedragen. Het overblijvende budget wordt gestort in een omgevingsfonds. Dit fonds is bedoeld voor projecten in de omgeving van beide windparken (tot 4 km afstand) die bijdragen aan welzijn en leefbaarheid in het gebied.

Schermafbeelding 2015-01-20 om 17.11.41

 

Artikel in de Gelderlander van 3-12-14. Klik erop tot het leesbaar is!

Burger moet van windpark profiteren

Wij zijn van mening dat windenergie alleen kans van slagen heeft indien er draagvlak ontstaat onder de bevolking. Dat betekent, volgens ons, kunnen participeren en dus (deel)eigenaar zijn van de molens. Maar ook kunnen beschikken over opbrengsten vanuit een zogenaamd gebiedsfonds; voor elke megawatt-uur die de molen opwekt, stroomt er een bedrag in een fonds van waaruit maatschappelijke projecten gefinancierd worden.

In Betuwewind werken burgers, overheden en projectontwikkelaars samen. Om uitvoering te geven aan de gemeentelijke windvisie is de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen opgericht die een ontwikkelbelang van 25% in beide parken heeft verworven. In Betuwewind werkt de burgerwindcoöperatie samen met vier andere ontwikkelende partijen: Prodeon, Raedthuys, Winvast en Yard. Deze opzet betekent dat burgers via de coöperatie mede-eigenaar van beide parken kunnen worden en een stem hebben in de ontwikkeling. ‘Iedereen wint’ is de slogan waarmee Betuwewind haar ambities onderstreept: door samenwerking kunnen alle belangen worden gebundeld en de beste oplossingen worden gevonden waar iedereen van kan profiteren.

Schermafbeelding 2014-11-23 om 00.07.54

Standaardprocessen zijn gekanteld. Dirk III en 11Duurzaam vertegenwoordigen samen de burgers bij het windenergieproject in de gemeente Geldermalsen en Neerijnen. Dat betekent dat zij al bij de planvorming zijn betrokken en meehelpen meervoudige waarden te creëren.
Per 14-11-14 is er een burger Windenergie coöperatie opgericht!
Deze coöperatie heeft als doel:
  • empowerment van burgers ten aanzien van het gebruik van duurzame energiebronnen vanuit een sterk ontwikkeld duurzaamheidsbewustzijn;
  • het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze (doen) produceren en direct of indirect ten behoeve van de leden en/of anderszins lokaal gebruik het (doen) leveren van windenergie en andere vormen binnen de hernieuwbare energiemix die de productie van windenergie ondersteunen en/of versterken;
  • daarmee de energietransitie in de regio richting een duurzaam, zelfvoorzienend en welvarend energiesysteem te bespoedigen, verankerd in vriendelijker wet- en regelgeving, onze kennis en ervaring in dit ontwikkeltraject extern uitdragend en met dit alles bij te dragen aan lokale werkgelegenheid;