Bouwboeren

Initiatiefnemers van BouwBoeren zijn Luc en Wout de Wit. Broers en op deze wereld bezig met dezelfde missie: positieve impact maken met slimme, energiezuinige en snel op te schalen biobased bouwconcepten. Luc sinds 15 jaar in de rol van circulair projectontwikkelaar, Wout sinds 20 jaar als biobased architect.

In hun constante zoektocht naar duurzame bouwmaterialen komen zij iedere keer buiten de eigen landsgrenzen uit. Luc en Wout geloven dat dat anders moet kunnen. Hun doel: grondstoffen en materialen uit de eigen regio’s halen.

Doel is om per regio kleine boerencorporaties te smeden die -als alternatief verdienmodel- gaan telen voor de bouw, logistiek en industrie. Tevens kunnen we hierdoor boeren in staat stellen kennis te delen. Het is natuurlijk niet het doel om te concurreren met voedselproductie.

In 2023 start BouwBoeren in de regio Utrecht en West-Betuwe met een zestal proefoogstlocaties, goed voor zo’n 25 hectare. De gewassen waarmee de pilot wordt ingestoken zijn twee typen Sorghum, IndustriĆ«le hennep, Olifantsgras en Zonnekroon. Dit om te bewijzen dat de mogelijkheden om het goede te doen, dichterbij liggen dan dat we denken.

Voor meer info: bouwboeren.nl