Bij Bewust Betuwe

BIJ BEWUST BETUWE  is een initiatief van de Werkgroep Biodiversiteit van de Imkerverenigingen West-Betuwe en Eck & Wiel e.o.. De Werkgroep valt onder de verantwoordelijkheid van Imkervereniging West-Betuwe en heeft als doel “het verbeteren van de leefomgeving van bijen”.  Onder bijen verstaan we alle bestuivende insecten waaronder honing- en wilde bijen.

Bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening: ze zorgen voor de bestuiving van  ruim 75% van alle groente en fruit! Zeker in de Betuwe horen bijen erbij: bloesem en bijen zorgen voor ons fruit: appeltje –bijtje! Wist je dat wilde bijen evenveel bestuiven als de honingbijen? En de kwaliteit van het fruit er beter op wordt als de bloesem door verschillende soorten bijen wordt bezocht?

Met BIJ BEWUST BETUWE stimuleren we de bestuurders, scholieren en bewoners om de leefomgeving van bijen te verbeteren. We gaan zaaien en planten, bouwen bijenhotels voor thuis, op het schoolplein, op het werk, in je eigen straat en dorp.

Zo werken we samen aan het vergroten van de biodiversiteit en aan een gezonde leefomgeving voor iedereen in de Betuwe.

Kijk voor meer info op onze website: bijbewustbetuwe.nl