Basisinkomen Rivierenland

Het basisinkomen is een vast inkomen, dat de overheid* aan iedere burger verstrekt zonder voorwaarden aan de verkrijger te stellen of teruggave te verwachten. Het doel is dat men zich kan ontplooien en ontwikkelen op eigen interesse en talent. Het bedrag is voldoende om zonder luxe van te leven. Uiteraard mag onbeperkt worden bijverdiend. De verwachting is dat in onze samenleving geldstress afneemt en ontspanning toeneemt.

 

Een belastinghervorming is wenselijk.
Moedig Voorwaarts heeft hierover nagedacht: http://jdacties.nl

Voor wie is het Basisinkomen een zegen?

Liberalen – Bij een onvoorwaardelijk basisinkomen is er meer vrijheid voor iedereen. Overheidsbemoeienis neemt af. Alle zinloze en kostbare controle-acties kunnen worden gestopt. De verantwoordelijkheid voor een menswaardig bestaan, kan bij de mensen zelf worden neergelegd, waardoor de meesten juist vitaler worden in hun doen en laten.

Liefdespartners – Partners blijven voor de liefde bij elkaar en niet vanwege het geld. Beiden ontvangen onvoorwaardelijk een eigen inkomen en zijn hierdoor economisch onafhankelijk.

Werkgevers –   Werkgevers krijgen vaak veel verplichte sollicitatiebrieven. Het basisinkomen biedt oprechte sollicitaties van gemotiveerde medewerkers die een hoger inkomen willen hebben. De kosten voor sociale zekerheid kunnen worden afgeschaft. Dus de werknemers worden zo goedkoper.

Mensen in loondienst – Mensen in loondienst blijven niet zelden ‘hangen’ in een niet uitdagende of stressvolle baan alleen maar omdat zij financieel afhankelijk zijn van deze baan. Het werk geeft hen niet de voldoening die ze uit het werk willen krijgen en worden hier ongelukkig van, vaak met depressies tot gevolg. Ze kunnen zich vaak niet ontplooien omdat ze de financiële middelen niet hebben of omdat ze  geen grote financiële risico’s durven te nemen. Het basisinkomen biedt dan het zetje om die stap te kunnen zetten naar een leven dat wél voldoening geeft.

Mensen met een uitkering – Voor mensen met een uitkering loont het in de huidige situatie vaak niet om te werken. Soms gaan zij er zelfs op achteruit als zij gaan werken door het verlies van allerlei toeslagen. Met het basisinkomen en op basis van vertrouwen, kunnen deze mensen weer deel uitmaken van de maatschappij. Dit geeft voldoening en men wordt gelukkiger.

50+ ers – Veel 50+ ers worden als ’te duur’ ervaren en raken hun betaalde baan kwijt. Bij het solliciteren, gaat de voorkeur vaak uit naar een jongere werknemer. Het levert veel stress op om het tot de AOW-leeftijd, 67 jaar, uit te zingen. Een onvoorwaardelijk basisinkomen geeft ruimte en rust om betekenisvol voor de maatschappij aan de slag te gaan.

Zelfstandigen Zonder Personeel – Mensen zullen eerder als ZZP’er aan de slag kunnen. Doordat zij het basisinkomen als zekerheid hebben, zullen mensen sneller de stap aandurven om ZZP’er te worden. Op deze manier kunnen mensen zich ontplooien in de richting die zij zelf op willen. Zelfstandigen zonder personeel kunnen juist economisch sterker worden en groei kan leiden tot extra nieuwe arbeidsplaatsen als de ZZP-er zelfstandige met personeel wordt.

Vrijwilligers en mantelzorgers – Dit werk geeft meestal veel voldoening, echter kan men dit vaak niet doen omdat het financieel onhaalbaar is. Een basisinkomen is de oplossing. Ook zaken als de mantelzorgboete zullen niet meer aan de orde zijn, aangezien samenwonen niet langer wordt ‘beboet’.  

Studenten – Studenten zullen bij een basisinkomen volop de mogelijkheid krijgen om te gaan studeren en zich te ontplooien zonder zich in de schulden te steken.

Huismoeders en huisvaders – Er zijn voor de kinderen, het draaien van een huishouden en zorgen dat de partner met zijn carrière doorkan. Een onvoorwaardelijk basisinkomen waardeert dit!

Bekijk dit algemene filmpje over het Basisinkomen:

Een helder uitlegfilmpje uit 2014 over de noodzaak te experimenteren in Nederland door econoom Marcel Canoy. Klik: hier.

* Of laten we computers ons betalen? Bekijk hier een fantastisch betoog van Hilde Latour uit Nijmegen: