Bahai gemeenschap

De essentiële elementen van de Bahà’í-gemeenschap zijn:

Het onafhankelijke onderzoek naar waarheid, ongehinderd door bijgeloof of overleveringen;
de eenheid van de gehele mensheid; het principe waar alles om draait en de fundamentele leer van het Geloof; het grondbeginsel van de eenheid van alle religies;
de verwerping van alle vormen van vooroordeel met betrekking tot religie, ras, klasse of nationaliteit;
de harmonie die moet bestaan tussen religie en wetenschap,
de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de twee vleugels, waarop de vogel der mensheid omhoog kan wieken;
het invoeren van verplicht onderwijs;
het aannemen van een universele hulptaal;
de afschaffing van de uitersten van rijkdom en armoede;
het Huis van Gerechtigheid;
de verheffing van werk, gedaan in de geest van dienstbaarheid;
de verheerlijking van gerechtigheid als het heersende grondbeginsel in de menselijke samenleving
en van religie als een bolwerk voor de bescherming van alle volkeren en landen
en de vestiging van een duurzame en universele vrede als het hoogste doel van de gehele mensheid.

Wil je een online kennismaking met de 10 bespreekkaarten ‘een nieuwe houding‘?
Neem dan contact op met Onno van Bekkum: vanbekkum@gmail.com

Voor meer informatie, zie de Nederlandse website