PLUS stopt met niet-recyclebare verpakkingen

Supermarktketen Plus stopt met het gebruik van verpakkingen van zwart, niet recyclebaar kunststof. Deze maatregel maakt deel uit van een bredere aanpak om het verpakkingsbeleid te verduurzamen.

15-03-2018 14:10 | DOOR: MARTIJN VAN DER DONK

Zo worden dit jaar nog alle verpakkingen getoetst op hun milieu-impact. Het doel is om de milieu-impact van consumentenverpakkingen van huismerkproducten aanmerkelijk terug te dringen. Plus hanteert daarbij drie uitgangspunten: zo min mogelijk verpakken, hernieuwbaar verpakken en recyclebaar verpakken.

Duurzame verpakkingen

De supermarktketen heeft haar verpakkingsbeleid opgesteld met input van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Karen van de Stadt van het KIDV: “Plus stopt met verpakkingen van zwart kunststof, omdat deze op dit moment nog niet worden herkend in de sorteerinstallatie en dus op dit moment nog niet worden gerecycled. Dit is een snelle eerste stap die de supermarkt kan maken. Door voor andere kleuren of transparante verpakkingen te kiezen kunnen de verpakkingen wel worden gerecycled. Het vervolg is om alle verpakkingen door te lichten en te verduurzamen.”

Op de eerste plaats staat het minimaliseren van het verpakkingsmateriaal. Hoe minder er gebruikt wordt, hoe lager de milieu-impact. Daarbij wordt tevens gekeken naar het voorkomen van voedselverspilling, want verpakkingen vervullen vaak een functie. Eten blijft vaak langer houdbaar door de verpakking en de verpakking beschermt producten tegen beschadiging tijdens transport en opslag.

CO2-uitstoot

Het gebruik van hernieuwbaar materiaal is een tweede belangrijk uitgangspunt. Hernieuwbaar materiaal dat recyclebaar is of hergebruikt wordt heeft een lage CO2-voetafdruk en past in een circulaire economie.

Tenslotte dienen alle verpakkingen goed te recyclen zijn binnen de huidige inzamelsystemen. De inzet van gerecycled materiaal in verpakkingen wordt gestimuleerd. Van verpakkingsmaterialen die lastig te recyclen zijn, neemt Plus afscheid. Om het juist scheiden van afval te stimuleren gaat de supermarkt consumenten adviseren. Onder andere door het nadrukkelijker vermelden van de weggooilogo’s en het geven van tips over afvalscheiding.

Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl