‘Voor een participatiesamenleving moeten we de kleine politiek achter ons laten’

Socioloog Gabriël van den Brink:

De samenleving heeft gesproken, en so­ci­aal­eco­no­misch wil Nederland naar rechts, maar er is ook groei in de sfeer van vernieuwing en vergroening.

De overheid zou zich moeten afvragen hoe de vrijwillige inzet gewaardeerd kan worden.

Klik voor het artikel in Trouw hier.