Overleg met burgemeesters

Dirk III leden overlegden met de burgemeesters uit de regio rivierenland. We bespraken wat ieder van ons individueel dreef. We constateerden gezamenlijk een andere manier van besturen in de toekomst. Een dilemma is hoe de vruchten van mooie initiatieven geplukt kunnen worden door iedereen in de samenleving. Wat ons allen aansprak is de verbindende, uitdagende rol die we innemen en het gevoel iets te willen doen voor de samenleving.