Nieuwe naam: Stichting Earthsmiles

Onze 7-jarige stichting heeft een nieuwe naam gekregen: Stichting Earthsmiles. Het kerndoel van de stichting is bij de duurzaamheidstransitie het sociale, ecologische en economische, ‘de 3 p’s, People Planet Profit’, in balans te krijgen.