Trots op 3 actieve Rivierenlanders

Dat waren de woorden van burgemeester Gerdo van Grootheest, die het Nationaal Congres Basisinkomen afgelopen zondag opende. Het congres had als doel een betere begripsvorming over een onvoorwaardelijk basisinkomen en de aftrap voor een fatsoenlijk experiment in Rivierenland. Van Grootheest doelde op de organisatoren Roos Rispens, Jolanda Verburg en Baukelien Franken.

Congrescentrum UniePlaza zat vol met zo’n 150 mensen uit het hele land, ondanks de griepgolf en het werk aan het treinspoor. 
Een groot deel van de middag werd in groepen van gedachten gewisseld. Bedreven gespreksleiders vertelden de uitkomst. Over het algemeen was de conclusie dat een basisinkomen tot meer vrijheid, minder stress, meer gezondheid en ondernemender mensen zal leiden. Bij de keuze voor uitbetaling in euro’s of in natura, werd unaniem voor het eerste gekozen, omdat uitbetalen in natura juist een hele complexiteit toevoegt. De Vereniging van het Basisinkomen stelt in een rekentool voor alle huishoudens van € 600,- te voorzien, aangevuld met € 650,- per volwassene en € 300,- per kind per maand. Niemand gaat er dan op achteruit en iedereen mag onbeperkt bijverdienen. De rekentool op basisinkomen.nl laat zien dat het financierbaar is. Baantjes die minder populair zijn, moeten eenvoudigweg beter betaald gaan worden. Transitiedeskundige Jan Rotmans liet via een videoboodschap weten, dat in de toekomst nieuwe betaalde banen voor mensen gecreëerd gaan worden maar dat in de beste rekenmodellen, deze de geautomatiseerde functies niet kunnen vervangen. Het is dus zaak dat we in de toekomst arbeid en inkomen gaan loskoppelen. De volgende stap van de drie dames is om vermogende fondsen en televisieproducenten te interesseren om een 2-jarig experiment te gaan financieren. De tijd lijkt er rijp voor te zijn. Alhoewel bijna iedereen liever zag dat het basisinkomen gewoon direct voor iedereen ingevoerd gaat worden.