Missie

Dirk III is een Betuws collectief van 5 ondernemende burgers uit Culemborg, Haaften, Maurik, Kerk-Avezaath en Varik.

Dirk III creëert een veerkrachtige en levenslustige samenleving en een natuurlijke kringloopeconomie, waarbij initiatieven worden gericht op het algemeen nut.

Dirk III regenereert de invulling van de basisbehoeften van huishoudens op het vlak van energie, gezondheid, vervoer en voedsel. Maar het gaat ook over wonen, bouwen, onderwijs, oude dag, werkgelegenheid, etc..

Zij doet dit door onbenut potentieel aan te boren en slim duurzaam te verbinden.

En altijd in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden in de Betuwe.

Gouden vijfhoek - Dirk III