Activiteit

  • Peter van den Berg heeft een update geplaatst 7 jaren, 5 maanden geleden

    Nou, of ik iets te vertellen heb….? AFHANKELIJK VAN WELK ONDERWERP WELZEKER.
    Op verzoek ben ik deelnemer geworden van dit Forum. Ik ben momenteel als adviseur Milieu en Duurzaamheid bij gemeente Neder-Betuwe werkzaam en geef invulling aan een gevarieerd aantal zaken die ruim raakvlak hebben met duurzaamheid en energie transitie. Vanuit dat perspectief ben ik ook betrokken bij de Neder-Betuwe Coöperatie Rivierenstroom. Via de regio en gemeente hebben wij financiële ondersteuning gegeven de oprichting hiervan. Geboortedatum was 18 juni 2016. Beschuit met muisjes zijn dus wel inmiddels op. Als extern adviseur van deze coöperatie ben ik momenteel vooralsnog ook als technisch voorzitter verbonden. De coöp. bestaat uit een (nog) klein maar enthousiast groepje mensen (van verschillende leeftijdsopbouw) dat zich bezig houdt met duurzaamheid in brede zin maar met name op energie. Vanuit hun vakgebied zijn enkelen professioneel bezig met (duurzame) energie en dat geeft soms een prachtige -technische- verdieping. Inhoudelijk zijn we al met wat projecten bezig zoals energie uit stuw en sluis met het Waterschap en project zonnepanelen, mbv postcoderoos samen met de gemeente waarbij het gaat om tussen 300 en 400 zonnepanelen. Wordt vervolgd…