Activiteit

 • Anselma Remmers heeft een update geplaatst 2 weken geleden

  Met veel plezier woon ik sinds 2016 in Tiel en werk ik in Culemborg. Ik ben erg van de Betuwe gaan houden en wordt blij van alle initiatieven die ik hier zie bij Rivierenlanders in verbinding. Ik ben docent aardrijkskunde, mentor en coördinator aan de vrijeschoolleerroute binnen Lek en Linge.
  Ik vind het belangrijk dat we ons bewust worden vanuit welk wereldbeeld we leven en denken. Ik voel me diep verbonden met antroposofie; dat betekent ‘menswijsheid’: de mens gezien als bezield wezen dat woning geeft aan het geestelijke, het kosmische en dat verbindt met de aarde, de plek waar we ons kunnen ontwikkelen tot vrije mensen, in relatie tot elkaar.

  Voor de vrijeschoolleerroute hebben we een zgn. grondsteenspreuk gemaakt, die goed uitdrukt wat we nastreven:

  Grondsteenspreuk vrijeschoolleerroute Lek en Linge

  Hier zijn we samen
  op vaste, vruchtbare kleigrond,
  tussen de bedijkte Lek en de meanderende Linge,
  om tot ontwikkeling te brengen
  levenskrachtig onderwijs,
  dat inspireert en verbindt,
  zoals water, dat zich steeds weer vernieuwt.

  Met warmte en bezieling
  wijden wij ons aan ons werk,
  in een scheppend, kunstzinnig proces,
  zoekend naar wat de tijdgeest vraagt
  en naar wat wezenlijk is, in onszelf, in de wereld.

  Wij willen de jonge mensen die aan ons zijn toevertrouwd
  ontmoeten met een open blik,
  zien in wie zij zijn en willen worden,
  in de levensvragen die zij stellen,
  in hun impulsen voor de toekomst –
  zo leren we van elkaar en scholen we
  ons begrip voor de zich ontwikkelende mens.

  Door ons werk willen wij wekken:
  een helder denken tot vrijheid en inzicht,
  een warm voelen, tot menselijkheid en liefde,
  een krachtig willen, tot verantwoordelijkheid en moed –
  opdat in jonge mensen idealen ontkiemen
  om mens van de wereld te worden
  en bij te kunnen dragen
  aan een gezond samen leven op aarde.