Meer bomen tussen de fruitbomen

De landbouw zal in de aankomende decennia ingrijpend moeten veranderen om aan de behoeften van de groeiende wereldbevolking te doen én om klimaatverandering niet te verergeren. Agroforestry zou voor beide problemen oplossingen kunnen bieden.

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij de akkerbouw of groenteteelt wordt gecombineerd met de teelt van bomen of struiken. Door deze teelten te combineren, kan onder andere de weerbaarheid van het landbouwsysteem worden verhoogd. Ook heeft het voordelige gevolgen voor het milieu en kan het zorgen voor meer opbrengsten.

Met dank aan: BRITT VAN DEN ELSHOUT

Zie infographic op: Duurzaam Bedrijfsleven