Juryleden Rivierenland Circulair

Birgitta Kramer, duurzaamheidsmanager Vitens, beweegt de hele keten, van bodemgebruikers tot rioolzuiveraars richting het wabirgittakramerardevol gebruiken van (rest)stoffen bij de winning van ons drinkwater.

rinskevannoortwijk

 

Rinske van Noortwijk, Greenwish. Nog voordat de woorden ‘burgerinitiatief’, of ‘participatiesamenleving’ bestonden, zag zij de onstuitbare beweging en besloot al in 2003 duurzame en maatschappelijke ideeën professioneel te faciliteren.

Willemijn Peeters, Searious Business, zette dit jaar op het industrieterrein in Culemborg een circulair systeem op waarbij overtollig plastic van bedrijven wordt omgezet tot een hoogwaardig product voor diezelfde bedrijven.

willemijnpeeters

 

jandekock

 

Jan de Kock, Holistico; geboren en getogen in dit gebied. Hij startte in 2012 met het verbinden van Bedrijven, Overheid, Kennisinstellingen, Sociale organisaties, Kapitaalverstrekkers en Ondernemende burgers rondom duurzame initiatieven in onze eigen regio.