Categorie Archief: Inspiratie

Bioregionalisme als gulden middenweg tussen nationalisme en globalisme

Wie in Washington of Oregon (Verenigde Staten) leeft, heeft veel meer gemeen met diegene die in British Colombia (Canada) woont dan met iemand die in Texas woont. Gezamenlijk streeft men in Cascadia na om lokale natuurlijke systemen te herstellen en onderhouden en tevens duurzame praktijken te ontwikkelen die mensen kunnen voorzien van fundamentele behoeften zoals voedsel, water, onderdak en materiaal.

Bioregionalisme zou je daarmee kunnen zien als gulden middenweg tussen nationalisme en globalisme: het verbindt de lokale biotoop aan hetgeen waar het onderdeel van is: de planeet. Het is de zowel lokaal als planetair, en erkent daarmee dat mensen niet alleen in steden, dorpen of op het platteland leven, maar ook in ecosystemen.

Vraag een willekeurige geograaf wat een van zijn belangrijkste inzichten is en hij zal je negen van de tien keer antwoorden: plekken vormen mensen. Plekken hebben een 'ziel', het zijn zintuigelijke ankerpunten voor de ontwikkeling van een gevoel van 'thuis-zijn'. "Mens-zijn", zo schrijft de Canadese geograaf Edward Relph, "is leven in een wereld die vol is van betekenisvolle plekken: mens-zijn betekent dat je je plaats hebt en kent."

Lees verder

Chileense pruimen uit de Betuwe

Afgelopen week ontstond commotie over de zestigduizend pruimen van boer Hamelink uit Zeeland die dreigden te worden doorgedraaid omdat ze 3 millimeter te klein waren. Tegelijkertijd verkocht Albert Heijn pruimen in de bonus, met vermelde landen van oorsprong Chili en Zuid-Afrika. Albert Heijn, die veel kritiek kreeg te verduren, verweerde zich door aan te geven dat de in haar winkels vermelde oorsprong van de pruimen een fout was: de oorsprong was niet Chili maar onze Betuwe. Om precies te zijn van Halmfruit en Van Est uit Lienden. Door de aandacht van de media is Hamelink van zijn pruimen afgekomen. Het zou sowieso fijn zijn als supermarkten in de seizoenen in onze kersen-, aardbeien-, appel-, peren-, en pruimentijd de producten uit eigen land inkopen en dat inderdaad ook nog op het etiket vermelden!

Lees verder

De staat van de boer; onderzoek Trouw 2018

Volgens filosoof Johan van de Gronden heeft 2/3 van industrieel Nederland een landbouwbestemming.
Economisch heeft het slechts 1,5 % bijdrage aan ons bruto nationaal product.
De landbouwlobby is een sterke geweest, maar we kunnen de boeren niet de gehele schuld geven.

Uit een onderzoek van Trouw blijkt dat 80% van de boeren zich opgesloten voelt in een systeem, dat vernietigend voor het landschap is. 

Dat ecologisch en biologisch boeren te weinig productie levert is niet waar!

De bereidheid om - onder voorwaarden - te veranderen is groot onder boeren en LTO.

2287 boeren deden mee aan het onderzoek. Lees verder voor opvallende resultaten.

Lees verder

Gaat Zwitserland, net als Bhutan, synthetische gewasbeschermers verbieden?

Zwitserse actievoerders lijken de noodzakelijke hoeveelheid handtekeningen te hebben verzameld om een referendum over het verbieden van alle synthetische bestrijdingsmiddelen in het land op te starten.

Meer dan 100.000 inwoners hebben de petitie, genaamd "Voor een Zwitserland dat vrij is van synthetische bestrijdingsmiddelen" getekend, waarna nu het lange maar directe democratische proces naar het creëren van een ban begint.

In de tekst van het huidige voorstel staat onder andere: "Het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen in agrarische producten en voor het behoud van het land is verboden. De commerciële import van voeding die synthetische bestrijdingsmiddelen bevatten of waar tijdens de productie synthetische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, zijn eveneens verboden."

De petitie is niet opgezet door een politieke partij of een bepaalde campagnegroep, maar "geboren uit een niet-politieke beweging van inwoners" die geloven dat synthetische bestrijdingsmiddelen de menselijke gezondheid direct beïnvloeden of indirect bijdragen aan gezondheidsproblemen door hun impact op het milieu en  dieren.

De groep geeft aan dat een eventuele vermindering van internationale handel - mocht dat gebeuren - een kleine prijs is voor de wetenschap dat de voeding die ze eten veilig is.

De fabrikanten van bestrijdingsmiddelen zeggen overigens dat hun producten uitgebreid getest zijn en dat de veiligheid van de producten bewezen is. Studies, die onlangs uitgevoerd zijn, zetten hier echter hun vraagtekens bij door de grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die er gebruikt worden. De mensen die tegen het gebruik van deze synthetische middelen zijn, zeggen dat een dergelijk risico voor de gezondheid onacceptabel is.

Lees verder

Kwart groente en fruit van Albert Heijn groeit zonder landbouwgif

Ruim een kwart van de Nederlandse gewassen in het groente- en fruitschap van Albert Heijn kan goed geteeld worden zonder gebruik van de 27 meest schadelijke bestrijdingsmiddelen. Dit blijkt uit resultaten van een meerjarige pilot van Albert Heijn en Natuur & Milieu.

Het doel van de samenwerking is dat vanaf 2019 geen schadelijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Voor het project zijn in 2017 bij 17 van de in totaal 49 Nederlandse gewassen in het groente- en fruitschap pilots uitgevoerd. De resultaten van de eerste pilotronde zijn

Lees verder

Zonnepanelen op wegdek

De proef met zonnepanelen op de provinciale weg N401 tussen Kamerik en Breukelen is vorige week van start gegaan. De provincie Utrecht onderzoekt samen met BAM Infra gedurende twee jaar het effect van de toepassing van zonnepanelen op een drukke weg.
De zonnepanelen met een beschermlaag zijn bestand tegen zware voertuigen en worden nu getest op een weg waar meer dan 10.000 auto’s en vrachtwagens rijden. De totale oppervlakte van de zonnepanelenmat is 50 vierkante meter.
Het experiment kan wellicht een belangrijke bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie en het verduurzamen van de provinciale infrastructuur. Daarnaast tast het opwekken van zonne-energie op deze manier het landschap niet aan.

Lees verder

Schiermonnikoog gaat duurzaam melk produceren

Boeren, Natuurmonumenten en gemeente Schiermonnikoog sluiten een deal voor een gezonde toekomst voor de zeven boerenbedrijven én de natuur op het eiland. De huidige melkveehouders lopen met hun intensieve bedrijfsvoering tegen milieugrenzen aan. De natuur en soortenrijkdom van de natte duinvalleien en de duinen op het eiland gaan in kwaliteit achteruit. Na een uitvoerige analyse en planvorming door het Louis Bolk Instituut hebben de partijen besloten om samen te werken aan een nieuw economisch perspectief voor de boeren, met een lagere milieubelasting en een rijkere natuur in de eilandpolder. Alle partijen beloven zich met het tekenen van de deal hiervoor ...

Lees verder

Eerste grote pensioenfonds helemaal uit de steenkolen

Het pensioenfonds voor de grootmetaal, PME, belegt niet meer in producenten van steenkolen. Het fonds wil helpen de CO2-uitstoot terug te dringen en vindt het gebruik van steenkolen daarom niet meer van deze tijd.

PME is het eerste grote pensioenfonds dat helemaal uit de steenkolen stapt. Dat is opmerkelijk, omdat sommige bedrijven in de grootmetaal nog steenkool gebruiken, bijvoorbeeld om warmte op te wekken voor de productie van staal.

Lees verder

Verdien jij meer dan 80.000 euro per jaar?

Accountant Frits Petit geeft jaarlijks een kwart van zijn inkomen aan goede doelen. „Waarom zou ik zoveel meer verdienen dan anderen?” Petit een groot deel van zijn ‘te veel’ verdiende geld weg. Dat doet hij vanuit de principes van het zogeheten effective altruism: je middelen zo inzetten dat je maximaal goed doet voor zoveel mogelijk ...

Lees verder