Categorie Archief: Inspiratie

Varen op gebruikt frituurvet

De Nederlandse startup GoodShipping, die bedrijven hun goederen laat transporteren met schepen die op biobrandstof varen, behaalde deze week een mijlpaal: de eerste vijf ondernemers hebben hun eerste ‘fossielvrije zeevrachttransport’ geclaimd.

Ongeveer 90 procent van alle wereldhandel gaat via schepen, die sterk vervuilende stookolie verbranden. Zet de scheepvaart op een lijst met de meest vervuilende landen en de sector zou op de zesde plek staan. Bij elkaar stoten schepen net zoveel CO2 uit als Duitsland, en - als de groei niet gestopt wordt - in 2050 net zoveel als de Verenigde Staten.

GoodShipping koopt zijn brandstof in bij GoodFuels. Vooral omdat dat een van de weinige aanbieders is van echt duurzame reststromen, die niet concurreren met de voedselvoorziening of leiden tot ontbossing van regenwouden. Die reststromen zijn afkomstig uit twee bronnen: frituurolie uit de industrie, ‘horeca en huishoudens’ en tallolie, een bijproduct uit de (papier)pulindustrie. Daarvan is de komende jaren nog ruimschoots genoeg voorhanden voor de scheepvaart, zegt Sluis: “We hebben ook niet de illusie dat biobrandstof de hele fossiele plas gaat overnemen. Onze missie is dat alternatieve brandstof, waaronder ook elektrisch varen, de norm wordt.”

Lees verder

Zinvolle currency: Ziny

Ziny staat voor ‘Zinnige Currency’. Met zinnig wordt bedoeld: Geen schuld, geen speculatie en eerlijk (bij de euro’s, dollars, etc. gaat de de winst van het maken van geld primair naar de banken).

Het idee is dat elke gemeente of organisatie zelf een ‘Ziny node’ (een gebruikersgroep) kan aanmaken, waarbij er zelf een naam voor de currency gekozen kan worden. Er is 1 Proof of Concept ‘node’ (genaamd Ziny-PoC).  Amersfoort, Bussum en Hilversum zijn gestart.

Ziny is meer dan een ‘geld’systeem (het is geen geld), het is vooral ook een manier om onze basiseconomie in de 21e eeuw anders te organiseren. En daarmee raakt het 1 op 1 met een zinnige en vitale inrichting van de vaak genoemde participatiesamenleving. Het werkt in essentie heel simpel: Door het doen van 1 uur gemeenschapswerk (te bepalen door de gebruikersgroep) maak je zelf 1 Ziny. Deze is daarna uit te wisselen als zijnde een soort geld. Ziny kan niet bestaan zonder de gebruikersraad die de gemeenschaps werkstroom (workflow) bepaalt. 

Lees verder

Marleen Stikker: bomen communiceren met elkaar

In het programma 'Zomergasten' koos Marleen Stikker voor onder andere de film 'Wood Wide Web' om aan te geven dat bomen onder de grond met elkaar communiceren met behulp van schimmeldraden. Daarbij acht ze het ook niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld onze cellen ook met elkaar communiceren anders dan wij denken... Klik op de afbeelding voor het filmpje van 1,5 minuten over de communicerende bomen.

Lees verder

Bioregionalisme als gulden middenweg tussen nationalisme en globalisme

Wie in Washington of Oregon (Verenigde Staten) leeft, heeft veel meer gemeen met diegene die in British Colombia (Canada) woont dan met iemand die in Texas woont. Gezamenlijk streeft men in Cascadia na om lokale natuurlijke systemen te herstellen en onderhouden en tevens duurzame praktijken te ontwikkelen die mensen kunnen voorzien van fundamentele behoeften zoals voedsel, water, onderdak en materiaal.

Bioregionalisme zou je daarmee kunnen zien als gulden middenweg tussen nationalisme en globalisme: het verbindt de lokale biotoop aan hetgeen waar het onderdeel van is: de planeet. Het is de zowel lokaal als planetair, en erkent daarmee dat mensen niet alleen in steden, dorpen of op het platteland leven, maar ook in ecosystemen.

Vraag een willekeurige geograaf wat een van zijn belangrijkste inzichten is en hij zal je negen van de tien keer antwoorden: plekken vormen mensen. Plekken hebben een 'ziel', het zijn zintuigelijke ankerpunten voor de ontwikkeling van een gevoel van 'thuis-zijn'. "Mens-zijn", zo schrijft de Canadese geograaf Edward Relph, "is leven in een wereld die vol is van betekenisvolle plekken: mens-zijn betekent dat je je plaats hebt en kent."

Lees verder

Chileense pruimen uit de Betuwe

Afgelopen week ontstond commotie over de zestigduizend pruimen van boer Hamelink uit Zeeland die dreigden te worden doorgedraaid omdat ze 3 millimeter te klein waren. Tegelijkertijd verkocht Albert Heijn pruimen in de bonus, met vermelde landen van oorsprong Chili en Zuid-Afrika. Albert Heijn, die veel kritiek kreeg te verduren, verweerde zich door aan te geven dat de in haar winkels vermelde oorsprong van de pruimen een fout was: de oorsprong was niet Chili maar onze Betuwe. Om precies te zijn van Halmfruit en Van Est uit Lienden. Door de aandacht van de media is Hamelink van zijn pruimen afgekomen. Het zou sowieso fijn zijn als supermarkten in de seizoenen in onze kersen-, aardbeien-, appel-, peren-, en pruimentijd de producten uit eigen land inkopen en dat inderdaad ook nog op het etiket vermelden!

Lees verder

De staat van de boer; onderzoek Trouw 2018

Volgens filosoof Johan van de Gronden heeft 2/3 van industrieel Nederland een landbouwbestemming.
Economisch heeft het slechts 1,5 % bijdrage aan ons bruto nationaal product.
De landbouwlobby is een sterke geweest, maar we kunnen de boeren niet de gehele schuld geven.

Uit een onderzoek van Trouw blijkt dat 80% van de boeren zich opgesloten voelt in een systeem, dat vernietigend voor het landschap is. 

Dat ecologisch en biologisch boeren te weinig productie levert is niet waar!

De bereidheid om - onder voorwaarden - te veranderen is groot onder boeren en LTO.

2287 boeren deden mee aan het onderzoek. Lees verder voor opvallende resultaten.

Lees verder

Gaat Zwitserland, net als Bhutan, synthetische gewasbeschermers verbieden?

Zwitserse actievoerders lijken de noodzakelijke hoeveelheid handtekeningen te hebben verzameld om een referendum over het verbieden van alle synthetische bestrijdingsmiddelen in het land op te starten.

Meer dan 100.000 inwoners hebben de petitie, genaamd "Voor een Zwitserland dat vrij is van synthetische bestrijdingsmiddelen" getekend, waarna nu het lange maar directe democratische proces naar het creëren van een ban begint.

In de tekst van het huidige voorstel staat onder andere: "Het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen in agrarische producten en voor het behoud van het land is verboden. De commerciële import van voeding die synthetische bestrijdingsmiddelen bevatten of waar tijdens de productie synthetische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, zijn eveneens verboden."

De petitie is niet opgezet door een politieke partij of een bepaalde campagnegroep, maar "geboren uit een niet-politieke beweging van inwoners" die geloven dat synthetische bestrijdingsmiddelen de menselijke gezondheid direct beïnvloeden of indirect bijdragen aan gezondheidsproblemen door hun impact op het milieu en  dieren.

De groep geeft aan dat een eventuele vermindering van internationale handel - mocht dat gebeuren - een kleine prijs is voor de wetenschap dat de voeding die ze eten veilig is.

De fabrikanten van bestrijdingsmiddelen zeggen overigens dat hun producten uitgebreid getest zijn en dat de veiligheid van de producten bewezen is. Studies, die onlangs uitgevoerd zijn, zetten hier echter hun vraagtekens bij door de grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die er gebruikt worden. De mensen die tegen het gebruik van deze synthetische middelen zijn, zeggen dat een dergelijk risico voor de gezondheid onacceptabel is.

Lees verder

Kwart groente en fruit van Albert Heijn groeit zonder landbouwgif

Ruim een kwart van de Nederlandse gewassen in het groente- en fruitschap van Albert Heijn kan goed geteeld worden zonder gebruik van de 27 meest schadelijke bestrijdingsmiddelen. Dit blijkt uit resultaten van een meerjarige pilot van Albert Heijn en Natuur & Milieu.

Het doel van de samenwerking is dat vanaf 2019 geen schadelijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Voor het project zijn in 2017 bij 17 van de in totaal 49 Nederlandse gewassen in het groente- en fruitschap pilots uitgevoerd. De resultaten van de eerste pilotronde zijn

Lees verder