Categorie Archief: Inspiratie

Wat als we grondstoffen belasten en niet arbeid?

Politicologe Femke Groothuis werkte negen jaar samen met ondernemer Eckart Wintzen (1939-2008) in Ex’tent (‘Eckarts tent’). Dit groene investeringsbedrijf voorzag onder meer autodeelbedrijf Greenwheels van startkapitaal. Na de plotselinge dood van Wintzen – “een grote schok” - richtte Groothuis in 2009 de denktank Ex’tax op, om Wintzens idee van belasting op grondstoffenverbruik verder te ontwikkelen en te propageren.

Zij gelooft dat de mensheid kan floreren door natuurlijke bronnen te sparen en in plaats daarvan de overvloed aan menselijk kapitaal aan te boren, door de capaciteiten en talenten van mensen te ontwikkelen. Dit soort welstand is generaties lang houdbaar.

Om daar te komen, moeten we de spelregels veranderen en ruimte geven voor een inclusieve, circulaire economie. Omdat belastingen zo'n belangrijke rol spelen bij het sturen van de economie, is het verstandig om daar te beginnen. Bekijk het filmpje van 90 seconden en klik verder.

Lees verder

David Graeber over een basisinkomen

Uit 'The Optimist': "De enige reden waarom mensen doorgaan met 'werken' in een bullshit-job, is dat ze daarmee geld verdienen om de huur of hypotheek te kunnen betalen. Als de noodzaak daarvoor verdwijnt, zullen ze stoppen met zinloos werk doen. De huidige experimenten met een basisinkomen zijn nog gering in omvang maar positief. Alle bezwaren zijn van tafel te vegen, dus ik geloof echt in het nut van het basisinkomen. Daar zouden we wereldwijd naartoe moeten, een universeel basisinkomen, maar dat is een beleidskeuze. Wat we vooral nodig hebben is een fundamentele, morele en conceptuele revolutie in ons denken over de waarde van werk. Een verschuiving van het productie-denken naar het zorg-denken is volgens mij essentieel om tot verandering te komen. Ga maar..

Lees verder

GezondheidsCooperatief

De GezondheidsVerzekering, in combinatie met het GezondheidsCoöperatief Nederland, zijn instrumenten om het 'zieke' zorgstelsel in de kern aan te pakken. Onafhankelijk van wetswijzigingen door de overheid. Het ligt binnen ons eigen bereik om krachten te bundelen en aan de ruimte die er is inhoud te geven. De kernwoorden daarbij zijn: keuzevrijheid, solidariteit en transparantie. Lees ..

Lees verder

Sociale ondernemingen worden koplopers

In Nederland winnen sociale ondernemingen in rap tempo terrein. ‘Dat komt onder andere omdat zij op eigen initiatief met elkaar een geïntegreerd ecosysteem hebben opgebouwd’, zegt Renate de Lange, bestuurslid van PwC en verantwoordelijk voor Corporate Responsibility. Een van de geleerde lessen is dat de ondernemers zich verenigen op eigen initiatief, oftewel bottom-up. Ook delen zij kennis en ervaringen en bouwen zo samen een eigen ecosysteem. In fases betrekken zij steeds meer partijen, zoals netwerken en platforms, lokale overheden, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, financiers en consumenten.
Zo krijgt de sector toegang tot essentiële zaken als ondersteuning, training en coaching, financiering en netwerken. ‘De social enterprise sector heeft zich internationaal opgewerkt van de achterhoede naar een koploperpositie’, zegt Willemijn Verloop, oprichter van Social Enterprise NL en ...

Lees verder

350.org mondiale burgerbeweging

De poolkappen smelten, bijen sterven uit en aan je nieuwe shirtje kleeft uitbuiting. De wereld staat in brand, maar na een dagelijks shotje alarmerend nieuws gaan we meestal weer over tot de orde van de dag. Daarover verbaast Ruben Jacobs, cultuursocioloog, zich maar hij merkt een verandering op. Zie https://www.brainwash.nl/bijdrage/breaking-goed-nieuws-over-de-strijd-tegen-klimaatverandering?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter

Lees verder

Weg met hokjesdenken in de landbouw

Volgens Boerma en Lohman ontstaan er twee kampen. Het ene vindt dat de landbouw ecologischer en natuurlijker moet,  het andere ziet de oplossing juist in meer technologie en efficiëntie. Heeft duurzame landbouw minder of juist meer technologische snufjes nodig? Zijn kleine boeren of megastallen de toekomst? Geeft traditionele plantenveredeling of genetische modificatie de beste zaden? Over zulke vragen gaat het publieke debat en de kampen staan lijnrecht tegenover elkaar.

Het gevolg is een impasse in de zo noodzakelijke transformatie van het voedsel- en landbouwsysteem, constateren vertegenwoordigers van beide kampen. Dat is het scherpst zichtbaar in de pogingen tot hervorming van het Europese landbouwbeleid. Dat beleid slokt een substantieel deel van de Europese begroting op en bepaalt met een stelsel van subsidies en regelingen voor boeren voor een groot deel wat de Europese bevolking eet en hoe het landschap eruitziet. De vorige hervormingsronde, in 2013, die het beleid grondig zou herzien, mondde uit in een ideologische tweestrijd met als resultaat meer van hetzelfde: een waterig compromis met wat vergroening langs de (akker)randen.

Waarom een artikel in de Volkskrant hierover? ...

Lees verder