Categorie Archief: Inspiratie

GezondheidsCooperatief

De GezondheidsVerzekering, in combinatie met het GezondheidsCoöperatief Nederland, zijn instrumenten om het 'zieke' zorgstelsel in de kern aan te pakken. Onafhankelijk van wetswijzigingen door de overheid. Het ligt binnen ons eigen bereik om krachten te bundelen en aan de ruimte die er is inhoud te geven. De kernwoorden daarbij zijn: keuzevrijheid, solidariteit en transparantie. Lees ..

Lees verder

Sociale ondernemingen worden koplopers

In Nederland winnen sociale ondernemingen in rap tempo terrein. ‘Dat komt onder andere omdat zij op eigen initiatief met elkaar een geïntegreerd ecosysteem hebben opgebouwd’, zegt Renate de Lange, bestuurslid van PwC en verantwoordelijk voor Corporate Responsibility. Een van de geleerde lessen is dat de ondernemers zich verenigen op eigen initiatief, oftewel bottom-up. Ook delen zij kennis en ervaringen en bouwen zo samen een eigen ecosysteem. In fases betrekken zij steeds meer partijen, zoals netwerken en platforms, lokale overheden, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, financiers en consumenten.
Zo krijgt de sector toegang tot essentiële zaken als ondersteuning, training en coaching, financiering en netwerken. ‘De social enterprise sector heeft zich internationaal opgewerkt van de achterhoede naar een koploperpositie’, zegt Willemijn Verloop, oprichter van Social Enterprise NL en ...

Lees verder

350.org mondiale burgerbeweging

De poolkappen smelten, bijen sterven uit en aan je nieuwe shirtje kleeft uitbuiting. De wereld staat in brand, maar na een dagelijks shotje alarmerend nieuws gaan we meestal weer over tot de orde van de dag. Daarover verbaast Ruben Jacobs, cultuursocioloog, zich maar hij merkt een verandering op. Zie https://www.brainwash.nl/bijdrage/breaking-goed-nieuws-over-de-strijd-tegen-klimaatverandering?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter

Lees verder

Weg met hokjesdenken in de landbouw

Volgens Boerma en Lohman ontstaan er twee kampen. Het ene vindt dat de landbouw ecologischer en natuurlijker moet,  het andere ziet de oplossing juist in meer technologie en efficiëntie. Heeft duurzame landbouw minder of juist meer technologische snufjes nodig? Zijn kleine boeren of megastallen de toekomst? Geeft traditionele plantenveredeling of genetische modificatie de beste zaden? Over zulke vragen gaat het publieke debat en de kampen staan lijnrecht tegenover elkaar.

Het gevolg is een impasse in de zo noodzakelijke transformatie van het voedsel- en landbouwsysteem, constateren vertegenwoordigers van beide kampen. Dat is het scherpst zichtbaar in de pogingen tot hervorming van het Europese landbouwbeleid. Dat beleid slokt een substantieel deel van de Europese begroting op en bepaalt met een stelsel van subsidies en regelingen voor boeren voor een groot deel wat de Europese bevolking eet en hoe het landschap eruitziet. De vorige hervormingsronde, in 2013, die het beleid grondig zou herzien, mondde uit in een ideologische tweestrijd met als resultaat meer van hetzelfde: een waterig compromis met wat vergroening langs de (akker)randen.

Waarom een artikel in de Volkskrant hierover? ...

Lees verder

Varen op gebruikt frituurvet

De Nederlandse startup GoodShipping, die bedrijven hun goederen laat transporteren met schepen die op biobrandstof varen, behaalde deze week een mijlpaal: de eerste vijf ondernemers hebben hun eerste ‘fossielvrije zeevrachttransport’ geclaimd.

Ongeveer 90 procent van alle wereldhandel gaat via schepen, die sterk vervuilende stookolie verbranden. Zet de scheepvaart op een lijst met de meest vervuilende landen en de sector zou op de zesde plek staan. Bij elkaar stoten schepen net zoveel CO2 uit als Duitsland, en - als de groei niet gestopt wordt - in 2050 net zoveel als de Verenigde Staten.

GoodShipping koopt zijn brandstof in bij GoodFuels. Vooral omdat dat een van de weinige aanbieders is van echt duurzame reststromen, die niet concurreren met de voedselvoorziening of leiden tot ontbossing van regenwouden. Die reststromen zijn afkomstig uit twee bronnen: frituurolie uit de industrie, ‘horeca en huishoudens’ en tallolie, een bijproduct uit de (papier)pulindustrie. Daarvan is de komende jaren nog ruimschoots genoeg voorhanden voor de scheepvaart, zegt Sluis: “We hebben ook niet de illusie dat biobrandstof de hele fossiele plas gaat overnemen. Onze missie is dat alternatieve brandstof, waaronder ook elektrisch varen, de norm wordt.”

Lees verder

Zinvolle currency: Ziny

Ziny staat voor ‘Zinnige Currency’. Met zinnig wordt bedoeld: Geen schuld, geen speculatie en eerlijk (bij de euro’s, dollars, etc. gaat de de winst van het maken van geld primair naar de banken).

Het idee is dat elke gemeente of organisatie zelf een ‘Ziny node’ (een gebruikersgroep) kan aanmaken, waarbij er zelf een naam voor de currency gekozen kan worden. Er is 1 Proof of Concept ‘node’ (genaamd Ziny-PoC).  Amersfoort, Bussum en Hilversum zijn gestart.

Ziny is meer dan een ‘geld’systeem (het is geen geld), het is vooral ook een manier om onze basiseconomie in de 21e eeuw anders te organiseren. En daarmee raakt het 1 op 1 met een zinnige en vitale inrichting van de vaak genoemde participatiesamenleving. Het werkt in essentie heel simpel: Door het doen van 1 uur gemeenschapswerk (te bepalen door de gebruikersgroep) maak je zelf 1 Ziny. Deze is daarna uit te wisselen als zijnde een soort geld. Ziny kan niet bestaan zonder de gebruikersraad die de gemeenschaps werkstroom (workflow) bepaalt. 

Lees verder

Marleen Stikker: bomen communiceren met elkaar

In het programma 'Zomergasten' koos Marleen Stikker voor onder andere de film 'Wood Wide Web' om aan te geven dat bomen onder de grond met elkaar communiceren met behulp van schimmeldraden. Daarbij acht ze het ook niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld onze cellen ook met elkaar communiceren anders dan wij denken... Klik op de afbeelding voor het filmpje van 1,5 minuten over de communicerende bomen.

Lees verder