Categorie Archief: Inspiratie

Visie uit Friesland

Een wijs filmpje van een klein half uur. "De keuze is aan u. Kiezen we voor laf of lef? Willen we ons vastklampen aan wat we hebben of durven we onszelf te zijn? Een dappere grondhouding vraagt weliswaar het een en ander van ons, maar wat is het u waard om uw eigen kleinkinderen en achterkleinkinderen zonder schaamte recht in hun ogen te kunnen aankij..

Lees verder

Oplaadpunt voor elektrische binnenvaartschepen in de Waal bij Nijmegen

14 mei 2020 - Langs de Waal bij Nijmegen komt een duurzaam oplaadpunt met accucontainers voor elektrisch aangedreven binnenvaartschepen. Zon- en windenergie vullen de accucontainers met groene stroom. Halverwege 2021 moet het klaar zijn. “Energie Transhipment Hub Nijmegen” (E-T Hub) realiseert het project. Hierin werken ENGIE (Nijmegen), BCTN (Nijmegen), eL-Tec (Hattem), Tharsis (Delfzijl) en de gemeente Nijmegen samen. Met het project is 1,6 m..

Lees verder

Doorbraak in de Financial Times

‘Er zullen radicale hervormingen – die de heersende beleidsrichting van de
afgelopen vier decennia omkeren – op tafel moeten komen. Regeringen
zullen een actievere rol in de economie moeten accepteren. Zij moeten
openbare diensten zien als investeringen in plaats van als kostenposten, en
zoeken naar manieren om de arbeidsmarkten minder onzeker te maken.
Herverdeling zal weer op de agenda staan; de privileges van de ouderen en
de rijken in het bijzonder. Beleid dat tot voor kort als excentriek werd
beschouwd, zoals een basisinkomen en vermogensbelastingen, zal in de
mix moeten worden opgenomen.’

Rutger Bregman ontdekte deze tekst in de Britse Financial Times in april 2020.
Hij schreef erover in De Correspondent.

Lees verder

Zon op vrachtwagens

Het Nederlandse IM Efficiency wil zonnepanelen op vrachtwagens installeren, zodat deze geen diesel meer gebruiken voor de elektronica aan boord. Daarmee bespaart een truck maximaal 5,5 procent brandstof per jaar, wat 6000 kg CO2 scheelt. De laatste tests van de techniek beginnen in ..

Lees verder

Een corona is de lichtkrans bij een zonsverduistering. Tijd voor een nieuw verhaal

Het lamleggen van de huidige economie geeft ons tijd om stil te staan, en na te denken over een andere economie. Een economie waarin we beseffen dat deze voornamelijk bestaat uit diensten en zorg. Een economie waarin solidariteit en bestaanszekerheid voorop staan.
Een crisis geeft -naast de klap en enorme risico’s- zicht op tekortkomingen. En op essentiële vragen. Hoe kunnen we beter zorgen voor elkaar? Hoe kunnen we beter zorgen voor onze aarde? Hoe kunnen we ook onbetaalde -intrinsiek gemotiveerde- zorgarbeid zichtbaar maken in ons economisch model?
We kunnen denken aan zorgcredits -bijvoorbeeld een pensioen voor mantelzorgers-, een  universele mondiale prijs voor zuurstof, betere vergoedingen voor vrijwilligers. Maar zeker ook aan de eenvoudige en betaalbare oplossing: een volwaardig basisinkomen...

Lees verder

Hoe gaan we grond verduurzamen?

Coöperatie 'Land van ons'
Er is nog relatief weinig kennis over de langetermijneffecten van revitalisering van landbouwgronden. Er wordt weliswaar veel onderzocht, maar dit beperkt zich vrijwel altijd tot een beperkt aantal onderzoeksjaren.
Land van Ons wil dat soort langetermijnonderzoek gaan opzetten, samen met onderzoeksinstituten en leden die daarvoor kennis en belangstelling hebben.
Dat kan, omdat het niet de bedoeling is dat de grond ook weer verkocht gaat worden. Duurzaamheid vraagt immers een lange termijnvisie.
landvanons.nl

Lees verder